Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. GlasBoertje.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van elke aansprakelijkheid.

Op alle teksten op deze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de teksten te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken.

De meeste afbeeldingen zijn door ons gemaakt en/of bewerkt. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de afbeeldingen te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken.

De artikelen en blogs zijn geschreven vanuit persoonlijke ervaring, opleiding of opgedane kennis. Deze website is geen officiële instantie.

De informatie in de artikelen op deze website kan verouderd zijn.

Onze bedrijfsnaam is auteursrechtelijk vastgelegd en beschermd. Het is zonder toestemming niet toegestaan onze bedrijfsnaam te gebruiken en/of misbruiken voor activiteiten.